NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
  Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

  Parafia Rzymskokatolicka
  św. Jakuba Młodszego Apostoła
  w Powroźniku

  • Msze św. porządek zwykły

   IV-X 18:00; XI-III 17:00

  • Msze św. porządek świąteczny

   8:00, 9:30 (Wojkowa), 11:00, 15:00

  • Odpust parafialny

   - ku czci św. Kosmy i Damiana (Wojkowa) w ostatnią niedzielę września
   - ku czci św. Jakuba Młodszego Apostoła w ostatnią niedzielę lipca
   - ku czci św. Judy Tadeusza Apostoła (Patrona nowego kościoła) w ostatnią niedzielę października

 • Image
 • Terytorium parafii:

  Powroźnik, Wojkowa

  Historia kościoła

  Parafia obejmuje dwie miejscowości: Powroźnik i Wojkowa. Na terenie parafii znajdują się dwa kościoły zabytkowe – dawne cerkwie greckokatolickie oraz nowy kościół parafialny:

  - dawna cerkiew greckokatolicka w Powroźniku pw. Św. Jakuba Młodszego Apostoła (obecnie obiekt wpisany w 2013 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ) jest jednym z najcenniejszych zabytków budownictwa drewnianego w Polsce. Jest to budowla trójdzielna powstała w 1604 roku w Kluczu Muszyńskim. Cennym elementem cerkwi jest polichromia w zakrystii z 1607 r. Wnętrze cerkwi zdobi m.in. ikonostas z I połowy XVII w, ikony: „Sąd Ostateczny”, „Prorok Aaron”, „Św. Jakub Młodszy Apostoł”, „Wniebowstąpienie Pana Jezusa”, oraz wiele innych cennych elementów.

  - dawna cerkiew greckokatolicka w Wojkowej pw. Św. Kosmy i Damiana (obecnie użytkowany jako kościół filialny w parafii Powroźnik) pochodzi z 1792 r. Budynek cerkwi jest trójdzielny. Wewnątrz znajduje się cztero strefowy ikonostas z końca XVIII w. Niezwykle cenną pamiątką z czasów liturgii greckokatolickiej jest płaszczenica używana w obrządku wschodnim podczas świąt wielkanocnych. W środku cerkwi znajdują się także inne cenne ikony.

  - nowy kościół parafialny pw. Św. Judy Tadeusza Apostoła wybudowany w latach 2006 – 2015. Projekt kościoła oraz jego wnętrza przygotował Marek Jasiewicz. Poświęcenia placu pod nowy kościół dokonał 9.07.2006 r. bp Wiktor Skworc. Wmurowanie kamienia węgielnego z grobu św. Piotra, poświęconego przez Ojca św. Benedykta XVI odbyło się 2.08.2009 pod przewodnictwem bpa Wiktora Skworca. Konsekracja kościoła miała miejsce 24.10.2015 r. pod przewodnictwem bpa Andrzeja Jeża. Wewnątrz świątyni znajdują się m.in. witraże i figury św. Jadwigi, św. Kingi, bł. Karoliny i św. Rity. W wieży kościoła powieszono cztery dzwony poświęcone w 2010 roku.

 • Duszpasterze

  • Ks. Kazimierz Dudzik

   Proboszcz
   data święceń 2002-05-25
   w parafii od 2023-08-12

  • Ks. Arkadiusz Kabaj

   wikariusz
   data święceń 2011-05-28
   w parafii od 2023-09-01

 • Grupy religijne w parafii

  • Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym
   Caritas
   Chór parafialny "Cantores Sancti Jakobi"
   Dziewczęca Służba Maryjna
   Lektorzy
   Ministranci
   Róże Żywego Różańca
   Schola dziewcząt

 • Dane adresowe parafii

  33-370 Muszyna, Powroźnik 50

  • Telefon

   18-471-16-44

  • E-mail

   powroznik@diecezja.tarnow.pl

  • Dekanat

   Krynica

  • Województwo

   małopolskie

  • Konto Parafii

   Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia
   03 8809 0005 2001 0005 2618 0001